Lava Tabi PodCast

EP.4 สิบที่เที่ยวเกียวโต ที่เราไม่เคยรู้จัก ภาค 2

May 9, 2019

5. ดูวิถีชีวิต ครอบครัวญี่ปุ่นที่ Takara-ga-Ike 

6. สายรถไฟที่สวยที่สุดในเกียวโต Eizan Railway 

https://eizandensha.co.jp/en/ 

7. Kurama Onsen ออนเซ็นนี้ ต้องไปให้ได้

8. มาลองเดินป่า 1 ชั่วโมงจาก Kurama ไปที่ Kibune 

9. OHARA หมู่บ้านลึกลับ ที่มีใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุดที่หนึ่งในเมือง

10. มีวัดอยู่บน Hieizan ภูเขาที่สูงที่สุดอันดับสองของเกียวโตด้วยนะ